slimbedrijvenvinden.nl

Verhoog de brandveiligheid

Opleiding manschappen A

Bij G4s kun je veel verschillende cursussen volgen. Deze zijn allemaal verschillend maar hebben één ding met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal op gericht om de veiligheid te verhogen. Zo is er ook de cursus opleiding manschappen A. Dat is een cursus waarbij deelnemers leren hoe ze moeten handelen wanneer er brand uitbreekt. Je leert als cursist de kerntaken van een brandweerman. De opleiding voldoet aan de eisen zoals die door het Landelijke Functiehuis Brandweer zijn vastgesteld.

De vier kerntaken van de brandweer

De kerntaken van en de brandweer zijn kortweg op te delen in vier categorieën. De eerste is het bestrijden van brand. Deze kerntaak behelst twee verschillende onderdelen. Je moet in staat zijn om brandgevaarlijke situaties te identificeren en je moet uiteraard weten hoe je een brand snel en efficiënt kunt doven. Je leert dus hoe je preventief kunt optreden maar ook wat je moet doen als er een kritieke situatie is ontstaan. Technische hulpverlening is de tweede taak die je bij de brandweer moet kunnen uitvoeren. Naast brand komt de brandweer ook in actie als er sprake is van een aanslag of ongeval met gevaarlijke stoffen of wanneer er schade of gevaar is ontstaan door wateroverlast. Daar zijn de derde en vierde punten van de cursus op gericht. Je leert hoe je chemische dampen en vloeistoffen moet bestrijden. Een persoon kan blootgesteld zijn aan een gevaarlijk chemisch component en vaak is het cruciaal om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Er kan ook sprake zijn van besmetting van een gebied. Hierbij is het onder andere ook belangrijk dat zo’n gebied zo snel mogelijk geëvacueerd wordt. Nederland heeft een lange historie met water. Dit is in sommige gevallen positief maar de hoeveelheid water kan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Als cursist van de opleiding manschappen A leer je hoe je moet optreden bij wateroverlast.

Mobiele versie afsluiten