Zoals elk jaar veranderen er op de eerste januari weer een pak regels en wetten, verdwijnen er sommige naar de prullenmand terwijl er weer andere bijkomen. Dit speelt zeker ook op het vlak van belastingen en toeslagen. Welke gevolgen dit kan hebben voor hoeveel je moet betalen of terug gaat krijgen lees je hieronder.

Sommige heffingskortingen worden gewijzigd

In dit nieuwe jaar worden zowat alle bedragen van heffingskortingen gewijzigd. Ook de kortingen op deze heffingen veranderen:

Voor wie een inkomen heeft van meer dan 55.000€ gaat de korting lager uitvallen dan in 2020, wie daarentegen een lager inkomen heeft dan 55.000€ zal z’n heffingskorting zien verhogen.

Mensen geboren na het jaar 1962 zullen, als ze een heffingskorting betaald krijgen, in 2021 maximaal nog 1.175€ krijgen. Zoals de afgelopen jaren al het geval was wordt de heffingskorting voor de minstverdienende partner verder verminderd.

Er komt ruim 10.000€ bij wat betreft de grens voor de afbouw van de arbeidskorting. In 2021 begint deze vanaf plus minus 50.000€ tegen 40.721€ in 2020

Je kan pas een werkbonus krijgen vanaf 61 jaar in 2021, vorig jaar was dat nog een jaar eerder.

De bijtelling voor bedrijfswagens gaat veranderen

Het kan zijn dat, doordat de CO2 grenzen voor de bijtelling worden aangepast, u meer gaat moeten betalen voor het privégebruik van de bedrijfswagen. Als je een nieuw ingeschreven wagen in gebruik neemt in 2021 dan kan je op de website van de belastingdienst een tabel raadplegen met de bijtelling voor dit jaar. Deze bijtelling geschiedt op basis van de cataloguswaarde van de wagen.

Overigens zal ook in 2021 deze bijtelling weer wijzigen. Je kan de tabel hiervoor nu al raadplegen op de website van de belastingdienst.

Tip: https://zelfboekhouden.org/kennisbank-boekhouden/boekhouding/gratis-online-boekhouden-zzp/

Woon je in het buitenland? Dan kan je niet meer kiezen voor het Nederlandse belastingstelsel

Voor mensen die niet in Nederland wonen maar er wel inkomsten of bezittingen hebben betekent 2021 een grote verandering. Tot nu toe konden zij kiezen om dezelfde regelingen te genieten als een binnenlandse belastingplichtige via de ‘keuzeregeling’. Dit komt te vervallen. Je zal aan specifieke voorwaarden moeten voldoen om een zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige te voldoen. Voor zij die in deze criteria vallen gelden nog wel dezelfde heffingskortingen, aftrekposten en hetzelfde heffingsvrije vermogen als elke Nederlands ingezetene.

Meer informatie: https://zelfboekhouden.org/kennisbank-boekhouden/boekhoudprogramma/populair-boekhoudprogramma-kopen/

Naast dit beperkte overzicht veranderen er uiteraard nog heel wat kleine en grote belasting- en toeslagregels. Voor een volledig overzicht verwijzen we je graag door naar de website van de belastingdienst.