Je hoort en ziet het steeds vaker op de werkvloer: termen als ‘agile werken’, ‘agile team’ en ‘scrum. Ze hebben allemaal te maken met een specifieke denk- en werkwijze. Agile werken betekent letterlijk vertaald dat je wendbaar werkt. Wendbaar wil zeggen dat je snel aanpassingen kunt maken wanneer een situatie verandert of wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Agile werken kan volgens verschillende methoden, waarbij scrum het meest populair is en in de meeste branches wordt toegepast.

Wat is agile werken eigenlijk en waarom is het nuttig?

Concurreren en snel schakelen

In een competitieve markt is het pittig om mee te blijven doen. Meedoen wil zeggen dat je niet (te veel) marktaandeel verliest, mee kunt gaan in trends en veranderingen en kunt blijven vernieuwen.

Dit vraagt om zogenaamd adaptief project management, waarbij er kan worden gespeeld op veranderen, of die nou komen vanuit de doelgroep, de bestaande klanten, de concurrenten of wetgeving.

Wanneer een bedrijf agile is, kan het snel inspelen op veranderingen en dus bijblijven. Een voorbeeld is Netflix, dat begon als fysieke videotheek maar is omgetoverd tot een digitale videotheek toen de vraag veranderde in het digitale tijdperk.

Merken die juist niet voldoende agile waren, zijn bijvoorbeeld Nokia, BlackBerry, V&D en Kodak. Deze bedrijven, die ooit de top van hun markt vormden, tonen aan hoe belangrijk het is om agile te werken.

Werken met behulp van scrum

Scrum is een methode om agile te werken. Scrum werd oorspronkelijk ontwikkeld in de ICT, maar is inmiddels toepasbaar in iedere branche. Hoewel scrum al enkele tientallen jaren oud is, wordt het met name in deze eeuw in rap tempo toegepast in meer en meer ondernemingen.

Bij scrum werk je in zogenaamde scrum teams, die doorgaans niet groter zijn dan tien man. Hierin zijn er scrum teamleden, een scrum master en een scrum product owner. De scrum master is de leider, die de voortgang bewaakt en de toepassing van scrum-principes in het oog houdt.

Het is echt wel een dienende leider: de scrum master zorgt ervoor dat iedereen zo goed mogelijk zijn werk kan doen.

De scrum product owner houdt de kwaliteit van het product in het oog dat geproduceerd wordt. Dit is vaak als verlengstuk van de klant, maar kan ook puur interne kwaliteitswaarborging zijn.

In ieder team wordt gewerkt in zogenaamde sprints van enkele weken. Aan het einde van iedere week is een eindproduct of een deelproduct afgerond. Na iedere sprint, maar zelfs tijdens een sprint, kan er snel geschakeld worden wanneer dit nodig is, omdat er wordt gewerkt in kleine, korte sprints.

Dit maakt het makkelijker om aanpassingen te maken wanneer de situatie dit vereist.

Om scrum goed toe te kunnen passen is het belangrijk om een scrum training te volgen.