Een werkgever is altijd verplicht om ervoor te zorgen dat zijn of haar werknemers in een veilige omgeving aan het werk zijn. In Nederland zijn daarvoor verschillende regels opgenomen in de Arbowet. Voor ons spreken deze regels wellicht voor zich, maar er is hard voor gevochten om dat allemaal voor elkaar te krijgen. In sommige landen in de wereld bestaan dat soort regels niet of is er niemand die kijkt of werkgevers zich aan de regels houden. Dat leidt in veel gevallen tot schrijnende omstandigheden voor werknemers. In Nederland mogen we blij zijn met de vele regels en voorschriften waarmee werknemers in bescherming worden genomen. Werkenden brengen namelijk een aanzienlijk deel van hun tijd door op hun werk. Als daar onveilige situaties ontstaan dan worden ze er meteen langdurig aan blootgesteld. Een klein risico kan onder dat soort omstandigheden al ernstige gevolgen hebben.

Veiligheid garanderen in een gevaarlijke omgeving

Er zijn omgevingen die eigenlijk niet geschikt zijn voor de mens. Een lage kwaliteit lucht kan daarvoor een oorzaak zijn. Ook kunnen er schadelijke gassen in de lucht hangen die schade kunnen toebrengen aan het menselijk lichaam. Een mens heeft zuurstof nodig om te kunnen overleven. De normale lucht om ons heen bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof. Bij een lagere concentratie kun je problemen krijgen met de ademhaling. Veel processen die in het lichaam worden uitgevoerd zijn namelijk afhankelijk van zuurstof. Zonder zuurstof kunnen veel organen niet functioneren en worden vitale functies niet uitgevoerd. Het is dus belangrijk dat werknemers altijd toegang hebben tot veilige lucht. Met de producten van G4s Safety Solutions kun je daar als werkgever voor zorgen. Door adembescherming wordt de lucht eerst gezuiverd. Schadelijk stoffen worden uit de lucht gehaald en de gebruiker wordt voorzien van een adequate toevoer van zuurstof.